Zapewniamy
bezpieczeństwo
Twojego produktu

Zabezpieczenie opakowań

Udział fałszowanych produktów w handlu światowym szacuje się na poziomie 7-8 %. Najbardziej zagrożone tym procederem są: przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny i spożywczy. Narażanie legalnych producentów na utratę zaufania do marki oryginalnych produktów jest równie niebezpieczne jak ponoszone straty finansowe.

Oferujemy szereg rozwiązań w zabezpieczaniu opakowań. Dobieramy najskuteczniejszą formę ochrony produktu równocześnie stosując techniki podkreślające oryginalność marki. Proponowane metody zabezpieczeń mogą wizualnie komponować się z elementami grafiki lub posiadać elementy ukryte, które odczytywane są za pomocą dodatkowych narzędzi lub specjalistycznych dekoderów. Każda z technik oferuje inny poziom zabezpieczenia, dlatego powinna być indywidualnie dobrana do potrzeb ochrony produktu.

Zarządzanie barwą

Posiadamy narzędzia pozwalające przewidywać efekty druku przed jego wykonaniem. Wprowadzamy korekty kolorystyczne w studio graficznym, a nie przy maszynie drukującej. Takie działania realizowane są dzięki możliwości wyświetlania projektów graficznych w dziale DTP KEA na skalibrowanych monitorach (soft-proof), oraz jeszcze dokładniejszym sposobie – wydruku proofa certyfikowanego.

Uzhyskanie stałej kolorystyki w różnych partiach produkcyjnych w całym wydrukowanym nakładzie. Jest to realizowane przez standaryzację procesu druku polegającym stosowaniu sprawdzonych materiałów, oraz kontrolowaniu parametrów druku. Maszyny drukujące posiadają spektrofotometryczne urządzenia pomiarowe, co pozwala na kontrolę uzyskanej kolorystyki każdego arkusza.

Opowiedz nam o swoim
projekcie