Jesteśmy liderem
na rynku usług
poligraficznych dla przemysłu

Kim jesteśmy?

Nasza firma powstała w 1990 roku i w pierwszych latach działalności skupiła swoje wysiłki na analizie rynku, budowaniu strategii rozwoju i tworzeniu portfela usług atrakcyjnego dla wymagających i dynamicznie rozwijających się firm.

W roku 1998 jako jeden z pierwszych zakładów poligraficznych w Polsce, rozpoczęliśmy wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością, zakończone rok później certyfikacją. W 2005 roku certyfikowaliśmy System Zarządzania Środowiskowego, a w 2011 roku System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wszystkie systemy funkcjonują dziś jako Zintegrowany System Zarządzania, który ciągle doskonalimy i rozwijamy w celu zagwarantowania zadowolenia naszych Klientów.

Nasi partnerzy

Misja

KEA profesjonalna drukarnia dla przemysłu, gdy liczy się Partnerstwo.

Wizja

Być wiodącym dostawcą usług poligraficznych, który w pełni odpowiada oczekiwaniom klientów, dostrzega wartość zmiany i buduje zespół gotowy do osiągania sukcesów.

Wierzymy w marki dla których pracujemy, sprawnie reagujemy na zmiany zachodzące w otoczeniu, stale doskonalimy procesy wewnętrzne. Naszą siłę czerpiemy ze współpracy. Elementy te zapewniają nam elastyczność, efektywność i skuteczność w działaniu.

21 nagród i wyróżnień
200 specjalistów
34 lata na rynku
1640 zadowolonych klientów
Certyfikat KEA

Zintegrowany System
Zarządzania

Standaryzacja realizowana jest na wielu płaszczyznach działalności naszej organizacji – od technologii, przez organizację pracy, po procesy zarządzania. Standaryzacja oparta na międzynarodowych normach i najnowszych standardach technologicznych naszej branży pozwala na skuteczne planowanie realizacji zleceń; wpływa również na jakość procesu i produktu.

Wieloletnia historia certyfikowanego systemu zarządzania, poparta licznymi audytami jednostek certyfikujących oraz Klientów, gwarantuje spełnienie wymagań zarówno norm międzynarodowych jak i specjalnych oczekiwań Odbiorcy.

Nasze Certyfikaty

Właściciele – KEA IBB Sp. z o. o. Irena Baszak i Bogdan Baszak – przyjmują odpowiedzialność za zapewnienie zasobów i środków na realizację Polityki Jakości, Środowiskowej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy

W roku 1998, jako jeden z pierwszych zakładów poligraficznych w Polsce, rozpoczeliśmy wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością, zakończone rok później certyfikacją. W 2005 certyfikowaliśmy system zarządzania środowiskiem, a w 2011 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wieloletnia historia certyfikowanego systemu zarządzania, poparta licznymi audytami jednostek certyfikujących oraz Klientów, gwarantuje spełnienie wymagań zarówno norm międzynarodowych jak i specjalnych oczekiwań Odbiorcy.

Wszystkie systemy funkcjonują dziś jako zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i BHP zgodny z normami ISO:

Zobacz Certyfikat ISO 9001:2015 >

Zobacz Certyfikat ISO 14001:2015 >

Zobacz Certyfikat ISO 45001:2018 >

Firma KEA posiada również:

Zobacz Certyfikat FSC C092605 >

Zobacz Certyfikat PEFC >

Certyfikaty ten umożliwiają naszemu klientowi posługiwanie się logo FSC®️ lub PEFC w celu budowania proekologicznego wizerunku firmy.

Nasze nagrody

Opowiedz nam o swoim
produkcie i potrzebach