Zintegrowany system zarządzania

System zarządzania

Standaryzacja

Celem standaryzacji pracy w firmie KEA jest uzyskanie pełnej powtarzalności procesu.

Standaryzacja realizowana jest na wielu płaszczyznach działalności naszej organizacji – od technologii, przez organizację pracy, po procesy zarządzania. Standaryzacja oparta na międzynarodowych normach i najnowszych standardach technologicznych naszej branży pozwala na skuteczne planowanie realizacji zleceń; wpływa również na jakość procesu i produktu.

Firma KEA – jako firma stabilna i bezpieczna finansowo – jest gwarancją realizacji najbardziej wymagających projektów w branży poligraficznej. Dążymy do spełnienia oczekiwań Klientów, z zachowaniem dbałości o środowisko i ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny warunków pracy.

 • stałe podnoszenie wartości i dochodów Spółki
 • racjonalny rozwój i budowanie wizerunku firmy
 • dbanie o właściwy poziom realizowanych usług
 • ciągłe doskonalenie procesów i działań wpływających na jakość wyrobu
 • kwalifikowanie dostawców surowców, materiałów i usług
 • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
  Środowiskiem i BHP
 • doskonalenie form i strategii zarządzania
 • optymalizowanie kosztów i czasu realizacji zleceń
 • kontrolę znaczących aspektów środowiskowych
 • wdrażanie nowych technologii sprzyjających środowisku
 • rozbudowę i modernizację zaplecza technicznego zgodnie z obowiązującymi trendami
 • zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
 • aktywną politykę kadrową mającą na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • spełnianie wymagań prawnych z obszaru naszej działalności

Właściciele – KEA IBB Sp. z o. o. Irena Baszak i Bogdan Baszak – przyjmują odpowiedzialność za zapewnienie zasobów i środków na realizację Polityki Jakości, Środowiskowej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy

W roku 1998, jako jeden z pierwszych zakładów poligraficznych w Polsce, rozpoczeliśmy wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością, zakończone rok później certyfikacją. W 2005 certyfikowaliśmy system zarządzania środowiskiem, a w 2011 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wszystkie systemy funkcjonują dziś jako zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i BHP zgodny z normami:

Wieloletnia historia certyfikowanego systemu zarządzania, poparta licznymi audytami jednostek certyfikujących oraz Klientów, gwarantuje spełnienie wymagań zarówno norm międzynarodowych jak i specjalnych oczekiwań Odbiorcy.

Firma KEA posiada certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council®) – Certyfikat ten umożliwia naszemu klientowi posługiwanie się logo FSC® w celu budowania proekologicznego wizerunku firmy.
Nr licencji FSC: C092605

Więcej informacji o FSC® dowiecie się Państwo na stronach www.fsc.pl www.fsc.org