Możliwości techniczne

Możliwości techniczne

Park maszynowy

 

Park maszynowy rozbudowujemy zgodnie z potrzebami naszych Klientów.

Nasz nowoczesny park maszynowy stanowi kompletne wyposażenie dla produkcji wysokiej jakości wyrobów poligraficznych.

Posiadamy dwie pełne linie do produkcji opakowań kartonowych i wydawnictw. Linia do produkcji opakowań kartonowych to maszyny drukujące firmy Heidelberg,  najnowocześniejsze urządzenia do druku wielobarwnego technologią offsetową. Ich wydajności sięgają 18 000 ark./h, przy zachowaniu wysokiej jakości druku podczas realizacji całego nakładu.

Maszyny sztancujące do wykrawania opakowań oraz składarko-sklejarki firmy Bobst pozwalają na wykonanie szerokiej gamy opakowań.

Nasze maszyny sztancujące umożliwiają w procesie produkcyjnym separację użytków wprost na maszynie, z całkowitym odizolowaniem ich od tzw. spadów technologicznych. Pozwala to na utrzymanie jakości i dokładności procesu wykrawania opakowań.

Linie do produkcji ulotek, książek, broszur i instrukcji składają się z maszyn drukujących firmy Heidelberg z możliwością druku dwustronnego, maszyn falcujących, wyposażonych w elektroniczną kontrolę zadruku arkusza, a także maszyn do klejenia i szycia.

Maszyna do oprawy klejonej firmy Müller Martini przystosowana jest do korzystania z technologii klejenia pozwalającej na klejenie wolumenów na surowcach powlekanych, takich jak wysokogatunkowe papiery kredowane, z prędkością oprawy do 1000 bloków/h. Maszyna do oprawy szytej Müller Martini, umożliwia szycie drutem wszelkiego rodzaju broszur, zarówno klamrami prostymi jak i oczkowymi, osiągając wydajność rzędu 9000 szt./h.

Ustandaryzowany proces druku daje gwarancję powtarzalności kolorystycznej. Druk jest zawsze zgodny z zaakceptowanym przez Klienta wzorcem kolorystycznym (tzw. odbitka próbna Proof). Ustawieniem maszyn drukujących kieruje dział CTP przez generowanie profili farbowych, które przesyłane są wewnętrzną siecią światłowodową na maszyny drukujące. Ten automatyczny system sterowania ma przewagę nad tradycyjną metodą weryfikacji pierwszych odbitek drukowych, skracając czas ustawiania maszyn i przyspieszając druk oraz gwarantując powtarzalność kolorystyczną.

Zarządzanie barwą
Stosowane w KEA profile ICC dają gwarancję uzyskania zgodności kolorystycznej druku z oczekiwanym przez Klienta efektem.

Zarządzanie barwą to bardzo szerokie zagadnienie, które można określić jako ogół działań mających na celu  uzyskanie przewidywalnych efektów kolorystyki wydruków. Dzięki takim działaniom uzyskuje się dwie grupy korzyści:

  • Możliwość przewidywania efektów druku przed jego wykonaniem, wprowadzania korekt kolorystycznych w studio graficznym, a nie przy maszynie drukującej. Takie działania realizowane są dzięki możliwości wyświetlania projektów graficznych w dziale DTP KEA na skalibrowanych monitorach (soft-proof), oraz jeszcze dokładniejszym sposobie – wydruku proofa certyfikowanego.

W KEA do wydruków proof wykorzystywane są skalibrowane drukarki, które odwzorowują przestrzeń barwną standardowo z wykorzystaniem profilu ICC ISO Coated v2. Możliwe jest również wygenerowanie profili dedykowanych dla konkretnego podłoża drukowego, np. kartonów makulaturowych.

Dzięki posiadanemu sprzętowi oraz wiedzy ludzkiej można zapewnić stała kolorystykę całych rodzin produktów, oraz skrócić proces akceptacji kolorystyki prac.

  • Uzyskanie stałej kolorystyki w różnych partiach produkcyjnych w całym wydrukowanym nakładzie. Jest to realizowane przez standaryzację procesu druku polegającym stosowaniu sprawdzonych materiałów, oraz kontrolowaniu parametrów druku. Maszyny drukujące posiadają spektrofotometryczne urządzenia pomiarowe, co pozwala na kontrolę uzyskanej kolorystyki każdego arkusza. Podstawowe dane dotyczące prac takie jak profile farbowe, format i gramatura surowca są przesyłane ze studia preepress w postaci cyfrowego pliku CIP4.

Parametry LAB farb triadowych oraz przyrosty punktów rastrowych są ustalone na poziomie wymaganym przez normę ISO12647-2. Możliwy jest również druk wg. wzornika Pantone, HKS oraz stworzenie farb specjalnych dedykowanych tylko dla danego Klienta.

Zabezpieczenia opakowań
Zabezpieczenie produktów przed fałszowaniem staje się dla firm koniecznością.

Udział fałszowanych produktów w handlu światowym szacuje się na poziomie 7-8 %. Najbardziej zagrożone tym procederem są: przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny i spożywczy. Narażanie legalnych producentów na utratę zaufania do marki oryginalnych produktów jest równie niebezpieczne jak ponoszone straty finansowe. Oferujemy szereg rozwiązań w zabezpieczaniu opakowań. Dobieramy najskuteczniejszą formę ochrony produktu równocześnie stosując techniki podkreślające oryginalność marki. Proponowane metody zabezpieczeń mogą wizualnie komponować się z elementami grafiki lub posiadać elementy ukryte, które odczytywane są za pomocą dodatkowych narzędzi lub specjalistycznych dekoderów. Każda z technik oferuje inny poziom zabezpieczenia, dlatego powinna być indywidualnie dobrana do potrzeb ochrony produktu.

Studio graficzne

 

Klient dostarcza do firmy KEA projekt graficzny. Do nas należy jego właściwa realizacja.

Specjaliści z naszego studia graficznego zajmują się sprawdzaniem i profesjonalnym adaptowaniem materiałów do druku. Na tym etapie naszym priorytetem jest zapewnienie bezbłędnego przygotowania dostarczonych plików. Poszczególne elementy graficzne dostarczonych projektów podlegają indywidualnej obróbce w celu dopasowania ich do formy, kształtu i podłoża, na którym będą realizowane. Następnie zostają zmontowane w gotowy projekt stron publikacji. Tak opracowany materiał naświetlany jest w systemie CTP, co pozwala rozpocząć właściwy proces druku.

Specyfikacja Techniczna Prepress