Dotacje unijne

Dotacje unijne

Otrzymane dotacje

Projekt dotyczący zakupu maszyn produkcyjnych
zrealizowany przez KEA sp.j. Irena i Bogdan Baszak został dofinansowany w 40% z SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. SPOWKP/2.3/1/02/5 (1-12-2005) SPOWKP/2.3/4/02/1776 (22-05-2007)

Projekt dotyczący rozbudowy systemu zarządzania produkcją
zrealizowany przez KEA sp.j. Irena i Bogdan Baszak został dofinansowany w 40% z PHARE 2002 – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. 2002/000-580-06.05.04/01-0303 (19-04-2006)

Projekt „Doskonalenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością”
zrealizowany przez KEA sp.j. Irena i Bogdan Baszak został dofinansowany w 50% z PHARE 2002 Sektorowy Program Rozwoju MŚP i Innowacji – Fundusz Wsparcia na Doradztwo. UM 2002/000-580-06.02.01-02-02-0630 (30-11-2005)

Projekt „Wsparcie na uzyskanie patentu europejskiego w zakresie systemu zabezpieczenia produktów, zwłaszcza farmaceutycznych, przy wykorzystaniu ulotek informacyjnych”
zrealizowany przez KEA sp.j. Irena i Bogdan Baszak został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WND-POIG.05.04.01-02-001/11-00

Projekt „Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B w celu automatyzacji procesu przekazywania i weryfikacji danych produkcyjnych”
jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. WND-POIG.08.02.00-02-053/13

Projekt „Wdrożenie systemów klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w obszarze zamówień oraz produkcji”
jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. WND-POIG.08.02.00-02-085/13